+38 (044) 206-69-00 [email protected]
  • Русский
  • English
  • Українська

Апаратно-програмний комплекс PromHMI в системі IEC61850

Апаратно-програмний комплекс PromHMI, у режимі роботи «клієнт» щодо стандарту IEC61850, забезпечує функціонування шлюзу для зв’язку диспетчера з пристроями. Пристрої безпосередньо підключені до шафи ШУАЗ-110-ТМ на рівні підстанцій. На рис. 1 зображено безпосередньо, як апаратно-програмний комплекс PromHMI інтегрується в систему IEC 61850.

Схема системи IEC61850

Рис.1 Інтеграція PromHMI в систему IEC 61850

Для здійснення налаштувань використовується меню адміністратора апаратно-програмного комплексу PromHMI. До нього мають доступ тільки користувачі з дозволеною роллю «Налаштування системи».

В панелі «Налаштування проекту» здійснюється додавання аналогових, дискретних сигналів і команд. З пристроїв IED вичитуються конфігурації відповідних сигналів (GOOSE, MMS, REPORT), що наведені на рис. 2.

панель налаштування проектом

Рис. 2 Загальний вигляд панелі «Налаштування проекту»

На мал.3 наведено частину вікна для налаштування зчитування дискретного сигналу з пристрою IED. З меню робиться запит до приладу (кнопка «Отримання ДатаСетів») на перелік наявних датасетів. Після вибору необхідного датасету обирається необхідна змінна, що містить у собі певне значення сигналу та репорт. Після цього сигнал можна використовувати для прив’язки до візуальних елементів мнемосхеми та/або трансляції в інші протоколи для передачі в інші системи (див. останні параметри на рис.2).

Конфігурація дискретного сигналу

Рис. 3 Конфігурація дискретного сигналу

Налаштування аналогового сигналу (рис.4) відбувається так само, як і дискретного. Присутній ще один параметр – «Коефіцієнт», що дозволяє здійснити перерахунок отриманого значення для запам’ятовування у архіві і виводі на екран користувача у необхідному вигляді. Перерахунок здійснюється шляхом множення отриманого значення на коефіцієнт. Наприклад: значення напруги з приладу вичитуються у вольтах, а користувачу потрібно щоб відображалися кіловольти. Тому коефіцієнт треба встановити 0,001.

Конфігурація аналогового сигналу

Рис. 4 Конфігурація аналогового сигналу

При налаштуванні команди управління отримуємо перелік наявних команд (кнопка «Отримання ДатаСетів») і обираємо потрібну з переліку (рис.5). Надалі цю команду у редакторі схем прив’язуємо до потрібного елемента управління.

Конфігурація команди

Рис. 5 Конфігурація команди MMS

Пункт меню «Таблиця налаштувань проекту» створює зведену таблицю, що відображає усі налаштування по приладам, сигналам та протоколам, також цю таблицю (рис.6) є можливість експортувати у форматі Exel.

Приклад таблиці з списком сигналів по протоколу IEC61850

Рис. 6 Таблиця зі списком сигналів по протоколу IEC61850