+38 (044) 206-69-00 [email protected]
  • Русский
  • English
  • Українська
Матеріали

Порівняльна таблиця пристрою захисту вводу, відхідних ліній і резервних захистів трансформаторів MRZS-F2Gxx з пристроями, випущених раніше

коди ANSI
MRZS-F2Gxx МРЗС-05-01(-81) МРЗС-05-01(-61)
Максимальний струмовий захист (МСЗ):
незалежна
залежна
спрямована

50/51

67
4 ст
+
+
+
3 ст
+
+
+
3 ст
+
+
-
Прискорення МСЗ 50HS + + +
Блокування МСЗ по напрузі 51V + + +
Захист по напрузі (ЗН): Umax
Umin
59
27
+
+
+
+
+
+
Максимальний струмовий захист приєднання 0,4 кВ 50/51 2 ст. - -
Захист від замикання на землю по 3Io основній частоти 50N/51N + + +
Захист від замикання на землю по сумі вищих гармонік 3Io 64N + - -
Захист від замикання на землю по 3Uo 59N + + -
Спрямований захист від замикань на землю 67N + + -
Захист від замикання на землю по Zo - + -
Струмовий захист оберненої послідовності 46/46ВС + - -
Захист від замикань на землю по розрахунковому 3Io (ТЗНП) 50N/51N 3 ст. - -
Функція дешунтування + - -
Універсальний захист 8 шт.
гнучкі
11 шт.
жорсткі
11 шт.
жорсткі
Пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) 50BF 2 ст. 2 ст. 2 ст.
Логічний захист шин (ЛЗШ) + + +
Автоматична частотне розвантаження АЧР
ЧАПВ
Вхід АЧР/ЧАПВ
81L 2 ст.
2 ст.
+
2 ст.
2 ст.
-
1 ст.
1 ст.
-
Автоматичне повторне включення (АПВ) 79 4 цикла 2 цикла 2 цикла
Визначення місця пошкодження + - -
Контроль цілісності кіл управління вимикачем + + +
Контроль комутаційного ресурсу вимикача + - -
Розширина логіка (РЛ) + + +
Кількість груп уставок 4 2 2
Визначувані функції/тригери 8/4 16/2 16/2
Кількість дискретних входів (ДВ) ) /із них - програмованих 16/16 16/16 16/16
Живлення дискретних входів від внутрішнього джерела (DIP) 2 входа - -
Кількість дискретних виходів / із них - програмованих 16/16 14/13 14/13
Кількість світлодіодних індикаторів / програмованих 20/15 7/6 7/6
Вимірювання струму, напруги, кутів, частоти, потужності + + +
Технічний облік елекроенергії + - -
Реєстратор подій (дискретних сигналів) + + +
Реєстратор параметрів аварії + + +
Реєстратор аварій (аналогових сигналів):
сумарна тривалість
вибір довжини запису
66 с.
+
15 с.
+
15 с.
+
Вибірковий старт реєстраторів + + +
Програмовані кнопки
режим ключа
6
+
- -
Автоматична корекція перебігу часу
Скидання часу від ДВ
+
+
+
+
+
+
Інтерфейси RS485/USB +/+
+/- +/-
Інтерфейс Ethernet (протокол МЕК 61850) +
- -
Номінальне значення датчиків струму 5 А
5 А 5 А

Живлення від струмів КЗ + - -
Оперативний стум постійний
змінний
+
+
+
+
+
+
Багатомовне меню + - -