+38 (044) 206-69-00 [email protected]
  • Русский
  • English
  • Українська
Матеріали

Пристрої захисту вводу, секційного вимикача, відхідних ліній і резервних захистів трансформаторів

коди ANSI
МРЗС-05Л
(-12.1) (-32.1)
МРЗС-05Л
(-12) (-32)
МРЗС-05
(-60)
Максимальний струмовий захист (МСЗ):
незалежна
залежна спрямована

50/51

67
4 ст
+
+
+
4 ст
+
+
+
3 ст.
+
+
-
Прискорення МСЗ 50HS + + +
Блокування МСЗ по напрузі 51V + + +
Захист по напрузі (ЗН): Umax Umin 59
29
+
+
+
+
+
+
Максимальний струмовий захист приєднання 0,4 кВ 50/51 2 ст. - -
Захист від замикання на землю по 3Io 50N/51N + + +
Захист від замикання на землю по 3Uo 59N + + -
Спрямований захист від замикання на землю 67N + + -
Струмовий захист оберненої послідовності 46/46BC + + -
Захист від замикання на землю по рзрахунковому 3Iо (ТЗНП) 50N/51N 3 ст.
- -
Дуговий захист ЗДЗ з контролем струму
+
+
-
Пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ), 2 ступеня 50BF + + 2 ст.
Логічний захист шин (ЛЗШ) + + +
Автоматичне частотне развантаження АЧР
ЧАПВ
вхід АЧР/ЧАПВ
81L

2 ст.
2 ст.
+
+
+
+
1 ст.
1 ст.
-
Автоматичне повторне включення (АПВ) 79 + + +
Автоматичне повторне включення по напрузі - + -
Автоматичне включення резерва (АВР) - + -
Визначення місця пошкодження + + -
Контроль цілосності кіл управління вимикачем + + +
Контроль комутаційного ресурсу вимикача + + -
Розширена логіка (РЛ) + - +
Кількість груп уставок 4 4 2
Визначувані функції/тригери 8/4 8/4 16/2
Кількість дискретних входів (ДВ)/ із них - програмованих 10/10 10/10 16/16
Живлення дискретних входів від внутрішнього джерела (DIP) 2 входи 2 входи -
Кількість дискретних виходів / із них - програмованих 10/10 10/10 14/13
Кількість світлодіодніх індикаторів / із них - програмованих 8/8 8/8 7/6
Вимірювання струмів, напруги, кутів, частоти, потужності + + +
Технічний облік електроенергії + + -
Реєстратор подій (дискретних сигналів) + + +
Реєстратор параметрів аварі + + +
Реєстратор аварій (аналоговых сигналів ):
сумарна тривалість
выбір довжини запису

66с
+

66 с
+


15 с
+
Вибірковий старт реєстраторів + + +
Програмовані кнопки 6 6 -
Автоматична корекція перебігу часу
Скидання часу від ДВ
+
+
+
+


+
+
Інтерфейси RS485/USB +/+ +/+ +/-
Номинальне значення датчиків струму 5 А 5 А 5 А
Живлення від токів КЗ + + -
Оперативний струм постійний
змінний
+
+
+
+
+
+