+38 (044) 206-69-00 [email protected]
 • Русский
 • English
 • Українська
Categories

Апаратно-програмний комплекс promHMI

Апаратно-програмний комплекс promHMI - Промавтоматика

Апаратно-програмний комплекс promHMI призначений для ефективної організації оперативного диспетчерського управління підстанцією в нормальних, аварійних/післяаварійних режимах і диспетчерського управління процесами експлуатації обладнання на підстанції й прилеглих електричних мережах. Ми пропонуємо повний спектр рішень і послуг від постачання апаратно-програмного комплексу для створення окремих систем (АСУ ТП, РЗА, ССПІ) до виконання комплексних проєктів "під ключ". Замовнику надається можливість вибору технічного рішення для кожного конкретного проєкту в залежності від характеристик об'єкта і його функціональних вимог, а також надаються консультації з проєктування та впровадження системи, в тому числі й на поточних об'єктах.

Основні функції системи рromHMI:

 • збір і обробка аналогової та дискретної інформації про режим роботи підстанції;
 • контроль поточного режиму і стану головної схеми підстанції з АРМ диспетчера;
 • автоматичне керування і регулювання (вільно програмована логіка в контролерах рromHMI системи)
 • автоматизоване управління обладнанням підстанції;
 • реєстрація аварійних подій;
 • ведення архівів і надання звітів;
 • програмно-апаратні оперативні блокування;
 • моніторинг стану та експлуатація основного технологічного обладнання;
 • автоматизація допоміжних технологічних процесів;
 • ведення і синхронізація часу;
 • технічний облік електроенергії;
 • векторна графіка, масштабування, прокрутка, автоматична зміна рівня деталізації плану;
 • установка на мнемосхемах попереджувальних і заборонних повідомлень;
 • контроль стану (моніторинг) пристроїв РЗА;
 • автоматичне зчитування осцилограм з пристрою РЗА;
 • відображення та обробка параметрів спрацювання РЗА (струмів спрацьовування, результатів перегляду місцевих подій);
 • забезпечення інформаційної та загальної безпеки.

Архітектура програмно-апаратного комплексу рromHMI

  Архітектура системи складається з двох частин:
 • 1. Контролер promRTU, який безпосередньо проводить збір даних з пристроїв РЗА та іншого комутаційного обладнання на підстанції за чинними протоколами зв'язку Modbus RTU / TCP, МЕК 60870-5-101, МЕК 60870-5-104, OPC та передає дані на наступний рівень - контролер АСУ.
 • 2. Контролер АСУ , який бере на себе виконання основних завдань АСУ:
  • веде опитування контролерів promRTU, збір, обробку і збереження даних;
  • працює з базою даних;
  • передає дані на верхній рівень по різних протоколах (МЕК 60870-5-101, МЕК 60870-5-104, МЕК 61850, OPC).

Основні переваги даної системи:

 • можливість роботи за єдиним протоколом передачі даних;
 • відсутність необхідності в додаткових перетворювачах, адаптери, медіа- конвертерах;
 • накладення тимчасових міток для частоти опитування на передані дані безпосередньо з контролерів;
 • обробка, фільтрація даних, апертура з передачі змін безпосередньо на комп'ютер диспетчера, що зменшує навантаження на комп'ютер і знижує витрати на обслуговування й оновлення через відсутність необхідності встановлювати на контролері АСУ набір драйверів для кінцевого обладнання систем агрегатного рівня;
 • можливість додавання резервного сховища до контролера АСУ. У цьому випадку вихід з ладу основного сервера не приводить до втрати контролю або зупинки виробничого процесу.
Таке рішення дозволяє відмовитися від придбання дорогої багатозадачної серверної операційної системи Windows, не збільшуючи витрати на обладнання (комп'ютер диспетчера), дозволяє розділити завдання комунікації, збереження і обробки даних між двома контролерами promRTU і АСУ. На комп'ютері диспетчера не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення і збільшувати технічні характеристики комп'ютера. Все навантаження на собі несе контролер АСУ, який займається трудомісткими та ресурсовитратності завдання. Тим самим досягається максимально можливе швидку дію в опитуванні пристроїв релейного захисту, і оброблені дані негайно надходять на комп'ютер диспетчера.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ рromHMI

 • Програмне забезпечення апаратного комплексу рromHMI працює під будь-якою операційною системою (Microsoft Windows, Linux, Mac OS).

Реалізована підтримка наступних протоколів:

 • МЕК 60870-5-101;
 • МЕК 60870-5-103;
 • МЕК 60870-5-104;
 • DNP-3;
 • OPC;
 • MODBUS RTU;
 • MODBUS TCP;
 • IEC 61850;
 • ИВЧ.
Забезпечується можливість ведення журналів команд, що проходять через сервер, журналу помилок і моніторингу значень сигналів. Управління ПО апаратного комплексу PromHMI здійснюється з автоматизованого робочого місця диспетчера (АРМ). Утиліта АРМ Телемеханіка яка дає змогу відтворювати оперативної інформації зі сховища АСУ. Передбачено локальний архів прийнятих даних для забезпечення безперервності основного архіву на сервері бази даних.

Основні функції:

 • збір і передача даних по стандартних протоколах зв'язку;
 • зберігання і відображення даних на екрані АРМ оператора;
 • видача команд управління і реалізація блокувань по заданих умов;
 • обробка статусів змінних технологічного процесу;
 • автоматична топологічне забарвлення шин;
 • підтримка установки переносних заземлень;
 • підтримка ручного введення телесигналів;
 • створення логічних розрахункових дискретних сигналів на основі значень телесигналізації, використовуючи логічні функції "І", "АБО", "НІ" і їх можливі комбінації;
 • створення логічних розрахункових аналогових сигналів на основі значень телевимірювань, використовуючи функції "аварійний мінімум", "попереджувальний мінімум", "попереджувальний максимум", "аварійний максимум" і "не оновлення значення за період часу";
 • установка на мнемосхемах повідомлень за типом: аварійні, попереджувальні 1, попереджувальні 2, оперативний стан;
 • ведення списків подій і тривог з гнучкою фільтрацією;
 • підтримка ієрархічної структури тривог (класи, групи, області);
 • спонтанне, циклічне архівування даних, експорт архівів в різні системи;
 • генерація звітів у файл .pdf;
 • підтримка функцій резервування;
 • адміністрування користувачів і розподіл прав доступу.

Основні переваги: ​​

 • розширені механізми фільтрації подій по конкретних об'єктах або сигналам і дат з побудовою графіка;
 • зручний процес створення і візуалізації проєктів з використанням графічного редактора - конструктора схем. Можливість створення графічних символів з використанням SVG-графіки;
 • автоматичне проєктування, гнучкість повторного використання шаблонів;
 • модульна структура з можливістю гнучкого вибору розширення функціональності;
 • розрахована на багато користувачів середовища розробки;
 • легка робота з мережею, використання сучасних мережевих технологій;
 • мультипроектного управління;
 • широкі можливості по візуалізації та моніторингу процесів;
 • багатовіконна і багатомоніторна технологія.

Основною особливістю програмно-апаратного комплексу рromHMI, що відрізняє його від більшості закордонних рішень і вітчизняних розробок , є можливість його спільного використання з пристроями МП РЗА будь-яких вітчизняних і закордонних виробників, що забезпечується підтримкою різних стандартних протоколів обміну і гнучкою архітектурою ПТК. У всіх варіантах забезпечується інтеграція терміналів РЗА в АСУТП в повному обсязі, включаючи збір інформації про пуски та спрацьовування, автоматичне зчитування осцилограм, управління режимами роботи РЗА (оперативне введення-виведення функцій і ступенів захисту). Для перегляду і зміни уставок використовується стандартне ПО від виробника.

КОНТРОЛЕРИ

Компактний контролер promRTU Контролер promRTU - багатофункціональний модульний виріб для контролю і управління електроустаткуванням підстанцій, електричних станцій і промислових підприємств. Залежно від виконання пристрій може виконувати ролі:
 • контролера осередків КРУ 35-6 кВ, забезпечуючи 100-відсоткову спостережуваність і керованість осередків;
 • вимірювального перетворювача;
 • польового УСО, призначеного для збору сигналів з комутаційних апаратів і трансформаторного обладнання;
 • вбудованого контролера для контролю і діагностики різного роду ПКУ (шаф СОПТ, шаф автоматизації, інженерних систем ПС);
 • модуля введення-виведення в складі класичних систем телемеханіки.
Призначення та область застосування, різноманітність інтерфейсів зв'язку і підтримуваних протоколів дозволяє застосовувати пристрій як при модернізації чинних систем телемеханіки, так і при створенні інноваційних цифрових підстанцій. Основна функція - збір даних від розрізнених джерел технологічної інформації (РЗА, РАС, системи моніторингу і діагностики силового обладнання, приладів контролю якості електроенергії) з використанням розширеного складу стандартних промислових протоколів.

Основні переваги: ​​

 • можливість інтеграції в промислові системи автоматизації по протоколу Modbus RTU / TCP;
 • безпосереднє управління комутаційними апаратами;
 • наявність різних типів інтерфейсів: RS-485 / RS-232 або Ethernet;
 • компактні габарити;
 • виконання "без рухомих частин" - Без вентиляторного охолодження і відсутність накопичувачів на жорстких магнітних дисках, замість яких застосовуються твердотільні накопичувачі;
 • буферизація даних при збоях каналів зв'язку з верхнім рівнем управління з подальшою передачею накопиченої інформації;
 • широкий діапазон робочої температури: від -30 до +60 оС;
 • робота зі стандартними протоколами МЕК 60870-5-101, МЕК 60870-5-104;
  • синхронізація часу promRTU контролера здійснюється:
  • з SNTP/NTP-сервера з контролера АСУ,
  • за протоколом МЕК 60870-5-104 за допомогою команди С_CS_NА_1
 • тривалий термін служби пристрою;
 • збір даних з пристроїв РЗА:
  • частота напруги по кожній фазі;
  • чинне значення напруги по кожній фазі;
  • чинне значення сили струму по кожній фазі;
  • кут між напругою і струмом по кожній фазі (коефіцієнт потужності);
  • лінійні напруги UAB, UBC, UCA;
  • активна, реактивна і повна потужності по кожній фазі;
  • сумарні потужності трифазної мережі;
  • кут трифазного навантаження;
  • напруги нульової, прямої і зворотної послідовності U0, U1, U2;
  • струми нульової, прямої і зворотної послідовності I0, I1, I2;
  • індикація роботи (інформаційний обмін по портах, телесигналізація, телеуправління, контроль напруги).
  Найменування параметра Значення
  Кількість пристроїв для опитуваннядо 30 пристроїв на один контролер
  Інтерфейси-RS-485 (1 або 6)
  -RS-232
  -Ethernet (2)
  -4 x USB 3.0/2 x USB 2.0
  Протоколи обміну -МЭК 60870-5-101
  -МЭК 60870-5-104
  -МЭК 61850
  -Modbus RTU/TCP
  Електроживлення12 В постійного струму
  Габаріти (Ш х В х Г), мм187 х 111 х 50
  Креплення корпуса монтажна панель VESA або 35-мм DIN-рельс
  Виконання корпусуПромислове
  Схема охолодженняпасивна безвентиляторна

Компактний контролер АСУ

 • Контролер АСУ - високопродуктивний універсальний контролер, призначений для використання в якості:
  • контролера телемеханіки в системах ТМ;
  • контролера збору загальностанційних сигналів з контролерів promRTU в складі систем АСУТП ПС;
  • контролера приєднання або групи приєднань в складі АСУТП ПС;
  • польового контролера, встановленого поза опалювальних приміщень, призначеного для контролю й управління комутаційними апаратами та трансформаторним обладнанням.
  Контролер призначений для вирішення завдань автоматичного та автоматизованого управління на підприємствах енергетики в системах телемеханіки й АСУТП в межах контрольованого об'єкта і передачі даних на верхній рівень. Залежно від розв'язуваної задачі при незмінній базової апаратної частини (змінюється тільки склад модулів введення-виведення, модулів інтерфейсів) пристрої можуть використовуватися в якості:
  • контролерів приєднання (збір даних з об'єкта, управління комутаційними апаратами);
  • станційних або майстер-контролерів (опитування підлеглих пристроїв, комунікаційний шлюз);
  • контрольованих пунктів (RTU - Remote Terminal Unit).

  Основні функції:

  • збір даних від контролерів promRTU, первинна обробка даних, включаючи правдивість збирається й оперативний до розрахунків параметрів, наприклад для формування усереднених значень показників якості електроенергії (ПКЕ);
  • буферизація даних при збоях каналів зв'язку з верхнім рівнем управління надалі передача є накопичення інформації;
  • створення логічних розрахункових дискретних сигналів на основі значень телесигналізації;
  • створення логічних розрахункових аналогових сигналів на основі значень телевимірювань;
  • зберігання даних в локальному архіві;
  • можливість автоматичного заміщення інформації з одного джерела даних інформацією від іншого джерела даних при втраті зв'язку з першим (в залежності від поставленої замовником завдання);
  • ретрансляція даних;
  • ведення локального архіву даних;
  • діагностика стану зв'язку з низовими пристроями (комутаційними пристроями).
  Найменування параметра Значення
  Апаратна платформаInterl Core i7 (4M Cache, up to 3,00 Ghz). ОЗУ 16 ГБ
  Кількість приєднаних контролерів promRTUНе обмежено
  Інтерфейси2 х Ethernet (10/100/1000BASE-T)
  Операційна системаLinux
  Диски1 x 2,5" SSD/HDD, SATA 6 Гб/с
  Mini PCI Express2 слоти
  USB4 x USB 3.0,4 x USB 2.0
  SD Card 1 x SD Cart Reader
  SIM1 слот
  Вага3 кг
  Електроживлення12 В постіного струму
  Габарити (Ш х В х Г),мм234 х 178 х 48
  Кріплення корпуса монтажна панель VESA або з 35-мм DIN-рейка
  Система охолождення пасивна безвентиляторна

Зразок підключення шафи ШУАЗ-110-ТМ