+38 (044) 206-69-00 [email protected]
 • Русский
 • English
 • Українська
Categories

МРЗС-05Л АИАР.466452.001-12.2

360
3D
МРЗС-05Л АИАР.466452.001-12.2 2862

Використовується для основного захисту з функцією АВР на секційному вимикачі.

Виконує наступні функції:

Забезпечує контроль і вимірювання наступних величин:

 • фазних струмів Ia, Ic, Ib - від 0,1 до 30 Iн (Iн = 5 А);
 • струмів прямої і зворотної послідовності;
 • трьох фазних / лінійних напруг першої секції шин;
 • трьох фазних / лінійних напруг другої секції шин;
 • кутів між усіма струмами і напругами;
 • частоти мережі на обох секціях;
 • активної потужності зі знаком;
 • реактивної потужності зі знаком;
 • повної потужності;
 • коефіцієнта потужності;
 • активної енергії в прямому і зворотному напрямках;
 • реактивної енергії в чотирьох квадрантах.

Функції релейного захисту:

 • чотириступеневий максимальний струмовий захист (МСЗ) , має наступні ступені:
  • 1 - ступінь з незалежною витримкою часу (струмова відсічка), або з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МCЗ з незалежною витримкою часу;
  • 2 - ступінь з незалежною витримкою часу з можливістю пуску по напрузі або з залежною від струму витримкою часу (відповідно до IEC 255-4 типи A, B, C, характеристиками РТ-80, РТВ-1), або спрямований МCЗ з незалежною витримкою часу;
  • 3 - ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МCЗ;
  • 4 - ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МCЗ.
 • двоступеневий захист мінімальної напруги з можливістю контролю сили струму і об'єднанням пускових органів по І або по АБО.
 • двоступеневий захист максимальної напруги з об'єднанням пускових органів по І або по АБО.
 • захист зворотної послідовності (ЗЗП) , реагує на відношення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності (контроль обриву фаз (КОФ));
 • дуговий захист (ЗДЗ): пуск ЗДЗ здійснюється через дискретний вхід від зовнішнього датчика дугового захисту з можливістю контролю сили струму;
 • пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) з контролем струму: пуск ПРВВ здійснюється при спрацьовуванні захистів на вимкнення або через дискретний вхід. ПРВВ має два ступені по часу спрацьовування.
 • реалізація логічного захисту шин (ЛЗШ).
 • контроль синхронізму.

Функції автоматики:

 • автоматичне ввімкнення резерву (АВР) з можливістю роботи не тільки по зниженню, а й по підвищення напруги;
 • чотириразове автоматичне повторне ввімкнення (АПВ). Пуск АПВ здійснюється від МCЗ. Забезпечується можливість блокування АПВ через дискретний вхід;
 • управління вимикачем. Ввімкнення і вимкнення вимикача проводиться як від пристрою, так і через дискретний вхід (імпульсно). При наявності команди на вимкнення вимикача відбувається блокування сигналу ввімкнення;
 • прискорений МCЗ за фактом ввімкнення вимикача або примусова установка другого ступеня МСЗ в режим прискореного.
 • контроль кіл ввімкнення і вимкнення вимикача;
 • контроль комутаційного ресурсу вимикача.

Визначувані функції, тригери і логічні елементи:

 • кількість визначуваних функцій - 8;
 • кількість визначуваних тригерів - 4, стан тригерів зберігається в енергозалежній пам'яті;
 • логічні елементи І, АБО, НЕ, ЯКИЙ ВИКЛЮЧЕНЕ-АБО.

Аварійний реєстратор осцилограм струмів із записом дискретних сигналів:

 • тривалість запису доаварійного та аварійного процесів параметрується .
 • роздільна здатність реєстратора по аналоговим сигналам - не більше 1,25 мс.
 • сумарна тривалість запису - 66 с.

Реєстратор дискретних сигналів:

 • 48 останніх аварій,
 • до 43 записів в кожній аварії з дискретністю за часом - 1 мс,
 • для кожної аварії фіксуються:
  • всі вхідні і вихідні дискретні сигнали, з фіксацією часу приходу і відходу;
  • максимальне значення фазного струму з фіксацією інших струмів і напруг;
  • максимальне значення відношення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності з фіксацією інших струмів і напруг;
  • максимальне значення фазних або лінійних напруг з фіксацією інших струмів і напруг;
  • мінімальне значення фазних або лінійних напруг з фіксацією інших струмів і напруг.

Визначення місця пошкодження.

Технічний облік електроенергії:

 • активної енергії - у двох напрямках;
 • реактивної енергії - в чотирьох квадрантах.

Чотири групи уставок по всіх захистах.

Живлення від струмів КЗ.

Живлення дискретних входів від внутрішнього джерела - від виходу DIP можуть живитися два дискретні входи

Кількість вільно програмованих входів, виходів, індикаторів:

 • дискретних входів - 10, з можливістю автономного живлення дискретного входу;
 • дискретних релейних виходів - 10, без і з запам'ятовуванням, реалізацією ШМС;
 • світлодіодних індикаторів - 8, із запам'ятовуванням і без.
 • Всі входи, виходи, індикатори є вільно програмованими.
 • Шість вільно програмованих кнопок.
 • Багатомовне меню - підтримується 3 мови.
 • Передбачено введення-виведення з роботи всіх захистів або їх окремих ступенів.
 • Робота з зовнішнім комп'ютером здійснюється через порт USB.
 • Для роботи пристрою в локальній мережі передбачений інтерфейс RS-485.
 • Протокол обміну - ModBus RTU.
 • Схема підключення МРЗС-05Л АИАР.466452.001-12.2, (-32.2)

  Габаритні і приєднувальні розміри МРЗС-05Л АИАР.466452.001 (-12.2)

  МРЗС-05Л АИАР.466452.001-12.2,(-32.2)

  Програма Wisinet2 для МРЗС-05Л, МРЗС-05Д, MRZS

  Прошу уваги! Додалось багато нових версій приладів для коректоної роботи програма потрібно зберегти папку /data (з вашими архівами) видалити встановелну програму WisiNet2 скачати з сайту архів і встановити програму Wisinet2 і заміни нову папку /data на вашу, що була раніше Скачати програму Wisinet 2