+38 (044) 206-69-00 [email protected]
 • Русский
 • English
 • Українська
Categories

МРЗС-05Л_м АИАР.466452.001-40

МРЗС-05Л_м АИАР.466452.001-40 - Промавтоматика

Використовується для захисту відхідних кабельних і повітряних ліній в мережах з компенсованими та некомпенсованими ємнісними струмами. Направлений захист від замикання на землю дозволяє встановлювати пристрій на приєднання, ємнісний струм яких становить 40% і більше від ємнісного струму підстанції. Має велику кількість сервісних функцій. Пристрої можуть розміщуватися: в релейних відсіках КСВ, КРУ, КРУН (ЯКНО), панелях, в шафах управління.

Виконує наступні функції:

Забезпечує контроль і вимірювання наступних величин:

 • фазних струмів Ia, Ic, Ib (розрахунковий) - від 0,1 до 30 Iн;
 • струму нульової послідовності - від 0,01 до 2 А;
 • напруги нульової послідовності 3Uо або Uab - до 150 В;
 • струму прямої послідовності;
 • струму зворотної послідовності.

Функції релейного захисту:

 • чотириступеневий максимальний струмовий захист (МCЗ), має наступні ступені:
 • 1 - ступінь з незалежною витримкою часу (струмова відсічка);
 • 2 - ступінь з незалежною витримкою часу або з залежною від струму витримкою часу (у відповідності з IEC 255-4 типи A, B, C, характеристиками РТ-80, РТВ-1);
 • 3 - ступінь з незалежною витримкою часу або з залежною від струму витримкою часу (у відповідності з IEC 255-4 типи A, B, C, характеристиками РТ-80, РТВ-1);
 • 4 - ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження).
 • блокування МСЗ від кидків струму намагнічування.
 • двоступеневий спрямований захист від замикань на землю СЗЗ спрацьовує за прямим або зворотним напрямком потужності;
 • неспрямований захист від замикань на землю по 3Iо може бути двох виконань за вибором:
 • 1) захист реагує на струм нульової послідовності промислової частоти 3Io (аналог реле РТЗ-51);
 • 2) захист за сумою струмів нульової послідовності вищих гармонік.
 • захист по напрузі нульової послідовності 3Uо (РНН).
 • захист зворотної послідовності (ЗЗП), реагує на відношення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності (контроль обриву фаз (КОФ)).
 • зовнішній захист з контролем будь-якого струму або напруги з поданих на пристрій, запускається за сигналом від дискретного входу.
 • пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) з контролем струму: пуск ПРВВ здійснюється при спрацьовуванні захистів на вимкнення або через дискретний вхід. ПРВВ має два ступені по часу спрацьовування.
 • реалізація логічного захисту шин (ЛЗШ).

Функції автоматики:

 • дворазове автоматичне повторне ввімкнення (АПВ). Пуск АПВ здійснюється від МCЗ. Забезпечується можливість блокування АПВ через дискретний вхід.
 • управління вимикачем. Ввімкнення і вимкнення вимикача проводиться як від пристрою, так і через дискретний вхід (імпульсно). При наявності команди на вимкнення вимикача відбувається блокування сигналу ввімкнення.
 • прискорений МCЗ за фактом ввімкнення вимикача або примусова установка другого і третього ступенів МCЗ в режим прискореного.
 • контроль кіл ввімкнення і вимкнення вимикача.
 • контроль цілісності котушки ввімкнення вимикача.
 • контроль цілісності котушки вимкнення вимикача.
 • контроль комутаційного ресурсу вимикача.

Визначувані функції, тригери і логічні елементи:

 • кількість визначуваних функцій - 8;
 • кількість визначуваних тригерів - 4, стан тригерів зберігається в енергонезалежній пам'яті;
 • передавальних функцій - 8;
 • функцій зв'язку - 8;
 • логічні елементи І, АБО, НЕ, ЯКИЙ ВИКЛЮЧНЕ-АБО.

Аварійний реєстратор осцилограм струмів із записом дискретних сигналів:

 • тривалість запису доаварійного та аварійного процесів параметрується.
 • роздільна здатність реєстратора по аналоговими сигналами - не більше 1,25 мс.
 • сумарна тривалість запису - 50 с.

Реєстратор дискретних сигналів:

 • 60 останніх аварій,
 • до 54 записів в кожній аварії з дискретністю за часом - 1 мс.
 • запис сигналів за 100 мс до початку аварії  та до 600 с після аварії.
Шунтування/дешунтування струмових кіл (тільки в АИАР.466452.001-40.1).

Живлення від струмів КЗ.

Живлення дискретних входів від внутрішнього джерела - від виходу DIP можуть живитися два дискретні входи

Кількість вільно програмованих входів, виходів, індикаторів:

 • дискретних входів - 6, з можливістю автономного живлення дискретного входу;
 • дискретних релейних виходів - 7 (один з виходів - бістабільне реле, один- більш потужний), без і з запам'ятовуванням, реалізацією ШМС;
 • світлодіодних індикаторів - 14, із запам'ятовуванням і без.
Дві вільно програмовані кнопки з можливістю перемикання в режим "ключа". Можуть використовуватися для ввімкнення/вимкнення вимикача або в якості ключів включення/відключення функцій захисту і автоматики. Мають світлодіодну підсвітку положення.
 • Окрема кнопка скидання індикації і сигнальних реле.
 • Багатомовні меню - підтримується 3 мови.
 • Передбачене введення-виведення з роботи всіх захистів або їх окремих ступенів.
 • Робота з зовнішнім комп'ютером здійснюється через порт USB.
 • Для роботи пристрою в локальній мережі передбачений інтерфейс RS-485.
 • Протокол обміну - ModBus RTU.
 • Підтримка UnixTime.
 • Універсальні кронштейни для установки пристрою в шафу або на панель.
 • Оновлення програмного забезпечення через порт USB.

МРЗС-05Л_М АИАР.466452.001-40(40.1)

Габаритні і приєднувальні розміри МРЗС-05Л_м АИАР.466452.001-40

Схема підключення МРЗС-05 Л_м АИАР.466452.001-40

Програма Wisinet2 для МРЗС-05Л, МРЗС-05Д, MRZS

Прошу уваги! Додалось багато нових версій приладів для коректоної роботи програма потрібно зберегти папку /data (з вашими архівами) видалити встановелну програму WisiNet2 скачати з сайту архів і встановити програму Wisinet2 і заміни нову папку /data на вашу, що була раніше Скачати програму Wisinet 2

Протокол налаштування пристрою МРЗС-05Л_м АИАР.466452.001-40(40.1)