+38 (044) 206-69-00 [email protected]
 • Русский
 • English
 • Українська
Categories

МРЗС-05Л АИАР.466452.001-32.1

3D
МРЗС-05Л АИАР.466452.001-32.1 2865

(заднє приєднання З фазних датчиків струму, він живиться ДВ, CЗНП, МCЗ 0,4)) Використовуються в якості: - основного захисту вводів, секційних вимикачів і відходять кабельних і повітряних ліній з ізольованою, компенсованою і глухо заземленою нейтраллю; - резервного захисту; - основного захисту з функцією АВР на секційному вимикачі, а також на реклоузера.

Виконує наступні функції:

Забезпечує контроль і вимірювання наступних величин:

 • фазних струмів Ia, Ic, Ib - від 0,1 до 30 Iн (Iн = 5 А);
 • струму однієї фази приєднання 0,4 кВ - від 0,5 до 150 А);
 • струму нульової послідовності - від 0,01 до 2 А;
 • трьох фазних або лінійних напруг - до 150 В;
 • напруги нульової послідовності - до 150В;
 • кутів між усіма аналоговими вимірами основної лінії;
 • частоти мережі;
 • активної потужності зі знаком;
 • реактивної потужності зі знаком;
 • повної потужності;
 • коефіцієнта потужності;
 • міжфазних активних і реактивних опорів.

Функції релейного захисту:

 • чотириступеневий максимальний струмовий захист (МСЗ) , має наступні ступені:
 • 1 - ступінь з незалежною витримкою часу (струмове відсічення), або з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ з незалежною витримкою часу;
 • 2 - ступінь з незалежною витримкою часу з можливістю пуску по напрузі або з залежною від струму витримкою часу ( відповідно до IEC 255-4 типи A, B, C, характеристиками РТ-80, РТВ-1), або спрямований МСЗ з незалежною витримкою часу;
 • 3 - ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ;
 • 4 - ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ.
 • двоступеневий однофазний максимальний струмовий захист 0.4 кВ , 1-й ступінь з незалежною витримкою часу, 2-й ступінь з незалежною чи з залежною від струму витримкою часу у відповідності з IEC 255-4.
 • спрямований захист від замикань на землю (CЗЗ) - з можливістю вибору напрямку дії і можливістю перемикання на ненапрaвлену (по струму 3Iо або напрузі 3Uo) або на ненаправлену за сумою вищих гармонік 3Iо.
 • триступеневий спрямований захист від замикань на землю по розрахунковому 3Io (CЗНП) з можливістю одночасної роботи в двох напрямках з різними наборами уставок.
 • двоступеневий захист мінімальної напруги з можливістю дистанційного контролю сили струму і включенням пускових органів по І або по АБО.
 • двоступеневий захист максимальної напруги з ввімкненням пускових органів по І або по АБО.
 • захист зворотної послідовності (ЗСП) , реагує на ставлення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності (контроль обриву фаз (КОФ));
 • дуговий захист (ЗДЗ) : пуск ЗДЗ здійснюється через дискретний вхід від зовнішнього датчика дугового захисту з можливістю дистанційного контролю сили струму;
 • пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) з контролем струму: пуск ПРВВ здійснюється при спрацьовуванні захистів на вимкнення або через дискретний вхід. ПРВВ має два ступені по часу спрацьовування.
 • реалізація логічного захисту шин (ЛЗШ).

Функції автоматики:

 • чотириразове автоматичне повторне ввімкнення (АПВ) . Пуск АПВ здійснюється від МСЗ. Забезпечується можливість блокування АПВ через дискретний вхід;
 • автоматичне частотне розвантаження (АЧР з ЧАПВ) ;
 • управління вимикачем. Ввімкнення і вимкнення вимикача проводиться як від пристрою, так і через дискретний вхід (імпульсно). При наявності команди на вимкнення вимикача відбувається блокування сигналу ввімкнення;
 • прискорення МСЗ за фактом ввімкнення вимикача або примусова установка другого ступеня МСЗ в режим прискореної.
 • контроль ланцюгів ввімкнення і вимкнення вимикача;
 • контроль комутаційного ресурсу вимикача.

Визначувані функції, тригери і логічні елементи:

 • кількість визначуваних функцій - 8;
 • кількість визначуваних тригерів - 4, стан тригерів зберігається в незалежній пам'яті;
 • логічні елементи І, АБО, НI, ЯКИЙ ВИКЛЮЧАЄ-АБО.

Аварійний реєстратор осцилограм струмів із записом дискретних сигналів:

 • тривалість запису доаварійного й аварійного процесів параметрується.
 • роздільна здатність реєстратора по аналоговим сигналам - не більше 1,25 мс.
 • сумарна тривалість запису - 66 с.

Реєстратор дискретних сигналів:

 • 48 останніх аварій,
 • до 43 записів в кожній аварії з дискретністю за часом - 1 мс,
 • для кожної аварії фіксуються:
  • всі дискретні сигнали з фіксацією часу приходу і відходу;
  • максимальні значення фазного струму з фіксацією інших струмів і напруг;
  • максимальне значення струму 3Iо з фіксацією інших струмів і напруг;
  • максимальне значення напруги 3Uо з фіксацією інших струмів і напруг;
  • максимальне значення відношення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності з фіксацією інших струмів та напруг;
  • ;
  • максимальне значення фазної або лінійної напруги з фіксацією інших струмів і напруг;
  • мінімальне значення фазної або лінійної напруги з фіксацією інших струмів і напруг;
  • мінімальне значення частоти з фіксацією інших струмів і напруг;
  • значення частоти з фіксацією інших струмів і напруг в момент роботи ЧАПВ;
  • максимальне значення струму 0.4 кВ з фіксацією інших струмів і напруг.

  Технічний облік електроенергії:

  • активної енергії - у двох напрямках;
  • реактивної енергії - в чотирьох квадрантах.

  Визначення місця пошкодження.

  Чотири групи уставок по всіх захистах.

  Живлення від струмів КЗ;

  Живлення дискретних входів від внутрішнього джерела - від виходу DIP може бути живлення двох дискретних входів

  Кількість вільно програмованих входів, виходів, індикаторів:

  • дискретних входів - 10, з можливістю автономного живлення дискретного входу;
  • дискретних релейних виходів - 10, без і з запам'ятовуванням, реалізацією ШМС;
  • світлодіодних індикаторів - 8, із запам'ятовуванням і без.
  • Всі входи, виходи, індикатори є вільно програмованими.
  • Багатомовне меню - підтримується 3 мови.
  • Передбачено введення-виведення з роботи всіх захистів або їх окремих ступенів.
  • Шість вільно програмованих кнопок.
  • Робота з зовнішнім комп'ютером здійснюється через порт USB.
  • Для роботи пристрою в локальній мережі передбачений інтерфейс RS-485.
  • Протокол обміну - ModBus RTU.В МРЗС-05Л (-12.1) (-32.1) опционально - IEC 61850.
  • Оновлення програмного забезпечення через порт USB (тільки -12.1 і -32.1).

Схема підключення МРЗС-05Л АИАР.466452.001-12.1, (-32.1)

Габаритні і приєднувальні розміри МРЗС-05Л АИАР.466452.001(-32), (-32.1) і (-32.2)

МРЗС-05Л АИАР.466452.001-12.1,(-32.1)

Програма Wisinet2 для МРЗС-05Л, МРЗС-05Д, MRZS

Прошу уваги! Додалось багато нових версій приладів для коректоної роботи програма потрібно зберегти папку /data (з вашими архівами) видалити встановелну програму WisiNet2 скачати з сайту архів і встановити програму Wisinet2 і заміни нову папку /data на вашу, що була раніше Скачати програму Wisinet 2

Протокол налаштування МРЗС-05Л АИАР.466452.001-12.1

3D модель для проектування МРЗС-05Л АИАР.466452.001-32.1