+38 (044) 206-69-00 [email protected]
 • Русский
 • English
 • Українська
Categories

Пристрій захисту лінії MRZS -L

3D
Пристрій захисту лінії MRZS -L - Промавтоматика

Використовується в якості дистанційних і комбінованих захистів (дистанційні та МСЗ) повітряних і кабельних ліній 150-6 кВ. Ефективний при використанні його як на довгих, так і на коротких кабельних лініях.Пристрої можуть розміщуватися: в релейних відсіках КЗО, КРП, КРПЗ (ККЗО), панелях, в шафах управління.

Виконує функції

Контроль і вимірювання:

 • фазних струмів;
 • струмів нульової, прямої та зворотної послідовності;
 • трьох фазних і лінійних напруг;
 • напруження нульової, прямої та зворотної послідовності;
 • кутів між усіма аналоговими вимірами лінії;
 • частоти мережі;
 • активної потужності зі знаком і реактивної потужності зі знаком;
 • повної потужності і коефіцієнта потужності;
 • активної енергії в двох напрямках і реактивної енергії в чотирьох квадрантах;
 • фазних і міжфазних активних і реактивних опорів.

Функції релейного захисту:

 • чотириступеневий дистанційний захист (ДЗ) з секторною характеристикою , з неспрямованим першим ступенем і можливістю вибору напрямку і ширини сектора другого, третього і четверого ступеня; мінімальна уставка по опору - 0,01 Ом;
 • чотириступеневий максимальний струмовий захист (МСЗ) , має наступні ступені:
  • 1 - ступінь з незалежною витримкою часу (струмова відсічка), або з можливістю пуску по напрузі, або спрямована МСЗ з незалежною витримкою часу;
  • 2 - ступінь з незалежною витримкою часу з можливістю пуску по напрузі або з залежною від струму витримкою часу (відповідно до IEC 255-4 типи A, B, C, характеристиками РТ-80, РТВ-1), або спрямований МСЗ з незалежною витримкою часу;
  • 3 - ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ;
  • 4 - ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ;
 • захист зворотній послідовності (ЗЗП) , реагує на ставлення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності (контроль обриву фаз (КОФ));
 • дуговий захист (ЗДЗ) : пуск ЗДЗ здійснюється через дискретний вхід або від зовнішніх волоконно-оптичних датчиків дугового захисту з можливістю контролю фазних струмів, напруг в будь-якій комбінації або 3Iо;
 • спрямований захист від замикань на землю СЗЗ : кут між струмом 3Iо і напругою 3Uо (струм відстає від напруги), відповідний середині зони спрацьовування, дорівнює 90 град; спрацьовує за прямим або зворотному напрямку потужності; можливо переключення на ненаправлений захист по 3Uо або по 3Iо, (аналог реле РТЗ-51) або по сумі вищих гармонік 3Iо;
 • триступеневий спрямований захист від замикань на землю по розрахунковому 3Io (СЗНП) з можливістю одночасної роботи в двох напрямках з різними наборами уставок;
 • двоступеневий захист мінімальної напруги ЗНмін;
 • двоступеневий захист максимальної напруги ЗНмакс;
 • пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) з контролем струму: пуск ПРВВ здійснюється при спрацьовуванні МСЗ на вимкнення або через дискретний вхід. ПРВВ має два ступені по часу спрацьовування.
 • універсальні захисти (8 шт.) з можливістю пуску по фазних струмах, струму 3Iо, сумі вищих гармонік 3Iо, I1, I2, розрахунковому струму 3Iо, фазних або лінійних напругах, 3Uо, U1, U2, активної, реактивної і повної потужності. При цьому пусковий орган може спрацьовувати як на перевищення уставки, так і на зниження нижче уставки.

Функції автоматики:

 • управління вимикачем. Ввімкнення і вимкнення вимикача здійснюється як від пристрою, так і через дискретний вхід (імпульсно). При наявності команди на вимкнення вимикача відбувається блокування сигналу ввімкнення;
 • прискорення захисту. Автоматичне прискорення МСЗ другого ступеня вводиться по команді ввімкнення вимикача;
 • чотирикратне автоматичне повторне ввімкнення (АПВ). Пуск АПВ здійснюється від МСЗ. При наявності на дискретному вході блокуючого сигналу здійснюється заборона АПВ, при зникненні - заборона АПВ знімається;
 • АЧР з ЧАПВ - 2 ступені.

Функції контролю, реєстрації і сигналізації:

 • визначення місця пошкодження;
 • контроль кіл ввімкнення і вимкнення вимикача;
 • контроль комутаційного ресурсу вимикача;
 • аварійний реєстратор осцилограм струмів і напруг із записом дискретних сигналів:
  • тривалість запису доаварійного та аварійного процесів параметрується;
  • роздільна здатність реєстратора аналоговими сигналами - 1,25 мс;
  • сумарна тривалість запису - 66 с.
 • реєстратор дискретних сигналів:
  • 30 останніх аварій;
  • до 43 записів в кожній аварії з фіксацією значень максиметрів струмів, напруг, частоти;
 • технічний облік електроенергії:
 • активної енергії в двох напрямках;
 • реактивної енергії в чотирьох квадрантах.

Живлення від струмів КЗ

Живлення двох дискретних входів від внутрішнього джерела (DIP)

Функції розширеної логіки:

 • кількість визначуваних функцій - 8;
 • кількість визначуваних тригерів - 4;
 • стан тригерів зберігається в енергонезалежній пам'яті;
 • передавані функції;
 • логічні елементи І, АБО, НЕ, ВИКЛЮЧНЕ-АБО.
 • Розширена логіка дозволяє як доповнювати наявні функції, так і створювати нові.

Функції сервісні:

 • вільно призначаються входи;
 • вільно призначаються виходи;
 • вільно призначаються світлодіоди;
 • чотири групи уставок по всіх захистах;
 • контроль цілісності датчиків і тракту дугового захисту;
 • багатомовне меню - підтримується 3 мови;
 • шість вільно програмованих кнопок з можливістю роботи в режимі "ключа";
 • кнопки управління вимикачем;
 • робота з зовнішнім комп'ютером здійснюється через порт USB

Інтерфейси та протоколи обміну даними:

 • Інтерфейс RS 485 - протокол обміну Modbus RTU;
 • Інтерфейс USB;
 • Інтерфейс з вибору:
  • інтерфейс Ethernet (RJ-45) - протокол обміну IEC 61850 (опціонально);
  • інтерфейс Ethernet (оптичний ST) - протокол обміну IEC 61850 (опціонально).
Параметри апаратної конфігурації G H J
Датчики струмів 3I
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
Датчики напруги 3U
+3Uo
3U
+3Uo
3U
+3Uo
Живлення від струмів КЗ + + +
Вихід напруги для живлення дискретних входів (DIP) + + +
Кількісті світлоіндикаторів, із них
програмованих
20
17
20
17
20
17
Функціональних клавіш, із них
з режимом ключа
6
6
6
6
6
6
Кнопки ввімкнення і вимкнення вимикача + + +
Інтерфейси звязку RS485
USB
1
1
1
1
1
1
змінні дані для апаратних конфігурацій
Кількість дискретних входів 16 16 16
Кількість дискретних виходів:
з замикаючим контактом
з перемикаючим контактом
силові
16
8
6
2
16
8
6
2
16
8
6
2
Оптичні входи конролю дуги - 3 3
Інтерфейс Ethernet (оптичний або провідний) -
- 1

MRZS-L

Габаритні і приєднувальні розміри MRZS-L

Схема підключення MRZS-L

Програма Wisinet2 для МРЗС-05Л, МРЗС-05Д, MRZS

Прошу уваги! Додалось багато нових версій приладів для коректоної роботи програма потрібно зберегти папку /data (з вашими архівами) видалити встановелну програму WisiNet2 скачати з сайту архів і встановити програму Wisinet2 і заміни нову папку /data на вашу, що була раніше Скачати програму Wisinet 2

Лінія з MRZS-L на ВД4(ВБ4) постійним оперструмом

Лінія з MRZS-L на ВД4(ВБ4) змінним оперструмом

3D модель для проектування MRZS-L