+38 (044) 206-69-00 [email protected]
 • Русский
 • English
 • Українська
Categories

MRZS-S

3D
MRZS-S - Промавтоматика

Використовується в якості пристрою основного захисту і автоматики з функцією АВР на секційному вимикачі. Пристрої можуть розміщуватися: в релейних відсіках КЗО, КРП, КРПЗ (ККЗО), панелях, в шафах управління.

Виконує наступні функції

Контроль і вимірювання

 • фазних струмів частотою 50 Гц з номінальним значенням Iн = 5 А в межах від 0,1 до 30 Iн;
 • струмів прямої та зворотної послідовності;
 • трьох фазних або лінійних напруг першої секції шин - до 150 В;
 • трьох фазних або лінійних напруг другої секції шин - до 150 В;
 • кутів між усіма аналоговими вимірами лінії;
 • частоти мережі;
 • активної потужності зі знаком;
 • реактивної потужності зі знаком;
 • повної потужності;
 • коефіцієнта потужності;
 • міжфазних активних і реактивних опорів.

Функції релейного захисту:

 • чотириступеневий максимальний струмовий захист (МСЗ) , має наступні ступені:
  • 1 - ступінь з незалежною витримкою часу (струмова відсічка), або з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ з незалежною витримкою часу;
  • 2 - ступінь з незалежною витримкою часу з можливістю пуску по напрузі або з залежною від струму витримкою часу (у відповідності з IEC 255-4 типи A, B, C, характеристиками РТ-80, РТВ-1), або спрямований МСЗ з незалежною витримкою часу;
  • 3 - ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ;
  • 4 - ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ.
 • блокування МСЗ від кидків струму намагнічування;
 • захист зворотної послідовності (ЗЗП) , реагує на відношення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності (контроль обриву фаз (КОФ));
 • дуговий захист (ЗДЗ) : пуск ЗДЗ здійснюється через дискретний вхід або від зовнішніх волоконно-оптичних датчиків дугового захисту з можливістю контролю фазних струмів, напруг в будь-якій комбінації;
 • двоступеневий захист мінімальної напруги ЗНмін;
 • двоступеневий захист максимальної напруги ЗНмакс;
 • пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) з контролем струму: пуск ПРВВ здійснюється при спрацьовуванні МСЗ на вимкнення або через дискретний вхід. ПРВВ має два ступені по часу спрацьовування;
 • універсальні захисти (8 шт.) з можливістю пуску по фазних струмах, I1, I2, фазних або лінійних напругах, U1, U2, активної, реактивної та повної потужності. При цьому пусковий орган може спрацьовувати як на перевищення уставки, так і на зниження нижче уставки.
 • функція дешунтування двох струмових кіл.

Функції автоматики:

 • управління вимикачем. Ввімкнення і вимкнення вимикача здійснюється як від пристрою, так і через дискретний вхід (імпульсно). При наявності команди на вимкнення вимикача відбувається блокування сигналу ввімкнення;
 • прискорення захисту. Автоматичне прискорення МСЗ другого ступеня вводиться по команді ввімкнення вимикача;
 • чотирикратне автоматичне повторне ввімкнення (АПВ). Пуск АПВ здійснюється від МСЗ. При наявності на дискретному вході блокуючого сигналу здійснюється заборона АПВ, при зникненні - заборона АПВ знімається;
 • контроль синхронізму;
 • АВР з можливістю пуску від пониження і підвищення напруги.

Функції контролю, реєстрації і сигналізації:

 • визначення місця пошкодження;
 • контроль кіл ввімкнення і вимкнення вимикача;
 • контроль комутаційного ресурсу вимикача;
 • аварійний реєстратор осцилограм струмів із записом дискретних сигналів:
  • тривалість запису доаварійного та аварійного процесів параметрується;
  • роздільна здатність реєстратора по аналоговим сигналам - 1,25 мс;
  • сумарна тривалість запису - 50 с.
 • реєстратор дискретних сигналів:
  • 30 останніх аварій;
  • до 43 записів в кожній аварії з фіксацією значень:
   • максимального фазного струму;
   • максимальної фазної або лінійної напруги;
   • мінімальної фазної або лінійної напруги;
   • максимального відношення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності;
  • реєстратор статистики:записує 400 останніх змін усіх дискретних сигналів;
  • технічний облік електроенергії:
   • активної енергії у двох напрямках;
   • реактивної енергії в чотирьох квадрантах.

  Живлення від струмів КЗ

  Живлення двох дискретних входів від внутрішнього джерела (DIP)

  Функції розширеної логіки:

  • кількість визначуваних функцій - 8;
  • кількість визначуваних тригерів - 4;
  • стан тригерів зберігається в енергонезалежній пам'яті;
  • передають функції;
  • логічні елементи І, АБО, НЕ, ВИКЛЮЧНЕ-АБО.
  • Розширена логіка дозволяє як доповнювати наявні функції, так і створювати нові.

  Функції сервісні:

  • вільно призначаються входи;
  • вільно призначаються виходи;
  • вільно призначаються світлодіоди;
  • чотири групи уставок по всіх захистах;
  • контроль цілісності датчиків і тракту дугового захисту;
  • багатомовне меню - підтримується 3 мови;
  • шість вільно програмованих кнопок з можливістю роботи в режимі "ключа";
  • кнопки управління вимикачем;
  • робота з зовнішнім комп'ютером здійснюється через порт USB.

  Інтерфейси та протоколи обміну даними:

  • Інтерфейс RS 485 - протокол обміну Modbus RTU;
  • Інтерфейс USB;
  • Інтерфейс на вибір:
   • Інтерфейси Ethernet (RJ-45) - протокол обміну IEC 61850 (опціонально);
   • Інтерфейс Ethernet (оптичний ST) - протокол обміну IEC 61850 (опціонально).

  Оновлення програмного забезпечення через порт USB

  Параметри апаратної конфігурації G H I J
  Датчики струмів 3I

  3I
  3I
  3I

  Датчики напруги 6U
  6U
  6U
  6U
  Живлення від струмів КЗ + + + +
  Вихід напруги для живлення дискретних входів (DIP) + + + +
  Кількість світлоіндикаторів, із них
  програмованих
  20
  17
  20
  17
  20
  17
  20
  17
  Функциіональних клавіш,
  із них з режимом ключа
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  6
  Кнопки включення і виключення вимикача + + + +
  Інтерфейси зв'язку RS485
  USB
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  змінні дані для апаратних конфігурацій
  Кількість дискретних входів 16 16 16 16
  Кількість дискретних виходів:
  з замикаючим контактом
  з перемикаючим контактом
  силові
  16
  8
  6
  2
  16
  8
  6
  2
  16
  8
  6
  2
  16
  8
  6
  2
  Оптичні входи конролю дуги або дешунтування -
  -
  3
  +
  -
  -
  3
  +
  Інтерфейс Ethernet (оптичний або провідний) -
  - 1 1

Схема підключення MRZS-S

Габаритні и прієднувальні розміри MRZS-S

MRZS-S

Програма Wisinet2 для МРЗС-05Л, МРЗС-05Д, MRZS

Прошу уваги! Додалось багато нових версій приладів для коректоної роботи програма потрібно зберегти папку /data (з вашими архівами) видалити встановелну програму WisiNet2 скачати з сайту архів і встановити програму Wisinet2 і заміни нову папку /data на вашу, що була раніше Скачати програму Wisinet 2

Секційний вимикач 6-35кВ з MRZS-S2G12 на ВД4 постійного струму

Секційний вимикач 6-35кВ з MRZS-S2G12 на ВД4 змінного струму

3D модель для проектування MRZS-S