+38 (044) 206-69-00 [email protected]
 • Русский
 • English
 • Українська
Categories

Пристрій захисту MRZS-F

360
3D
Пристрій захисту ліній MRZS-F

Пристрій об'єднує в собі функції контролю і вимірювання для забезпечення надійності та безпеки електромережі. Він здатен вимірювати фазні струми, струм однієї фази, струм нульової послідовності, струми прямої та зворотної послідовності, напругу, кути між аналоговими вимірами лінії, частоту мережі, активну та реактивну потужність, повну потужність та інші параметри.

Крім того, пристрій обладнаний функціями релейного захисту, включаючи максимальний струмовий захист, блокування від кидків струму намагнічування, захист зворотної послідовності, дуговий захист, захист від замикань на землю та інші. Цей пристрій захисту ліній є незамінним для забезпечення безпеки та надійності вашої електромережі.

Завдяки своїм розширеним можливостям, цей пристрій є ідеальним вибором для контролю та захисту електромережі в будь-яких умовах. Він також підтримує різні інтерфейси та протоколи обміну даними для зручного використання та моніторингу. Оберіть цей пристрій захисту ліній для забезпечення надійності та безпеки вашої електромережі, і ви будете впевнені в його ефективності та надійності.

Виконує функції

Контроль і вимірювання

          
 • фазних струмів частотою 50 Гц з номінальним значенням Iн = 5 А в межах від 0,1 до 30 Iн;
 • струму однієї фази приєднання 0,4 кВ - від 0,5 до 150А;
 • струму нульової послідовності від 0,01 до 2 А;
 • струмів прямої й зворотної послідовності;
 • трьох фазних або лінійних напруг - до 150 В;
 • напруги нульової послідовності до 150 В;
 • кутів між усіма аналоговими вимірами лінії;
 • частоти мережі;
 • активної потужності зі знаком;
 • реактивної потужності зі знаком;
 • повної потужності;
 • коефіцієнта потужності;
 • міжфазних активних і реактивних опорів.

Функції релейного захисту:

          
 • чотириступеневий максимальний струмовий захист (МСЗ) , має наступні ступені:
 • 1 ступінь з незалежною витримкою часу (струмова відсічка), або з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ з незалежною витримкою часу;
 • 2 ступінь з незалежною витримкою часу з можливістю пуску по напрузі або з залежною від струму витримкою часу (відповідно до IEC 255-4 типи A, B, C, характеристиками РТ-80, РТВ-1), або спрямований МСЗ з незалежною витримкою часу;
 • 3 ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ;
 • 4 ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження) з можливістю пуску по напрузі, або спрямований МСЗ.
 • блокування МCЗ від кидків струму намагнічування
 • двоступеневий однофазний максимальний струмовий захист 0.4 кВ , 1-й ступінь з незалежною витримкою часу, 2-й ступінь з незалежною чи з залежною від струму витримкою часу відповідно до IEC 255-4;
 • захист зворотної послідовності (ЗЗП) , реагує на відношення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності (контроль обриву фаз (КОФ));
 • дуговий захист (ЗДЗ) : пуск ЗДЗ здійснюється через дискретний вхід або від зовнішніх волоконно-оптичних датчиків дугового захисту з можливістю контролю фазних струмів, напруг в будь-якій комбінації або 3Iо;
 • спрямований захист від замикань на землю СЗЗ : кут між струмом 3Iо і напругою 3Uо (струм відстає від напруги), що відповідає середині зони спрацьовування, дорівнює 90 град; область спрацьовування захисту по куту від 0 ± 10 град до 180 ± 10 град; спрацьовує за прямим або зворотним напрямком потужності;
 • неспрямваний захист від замикань на землю по 3Io , (аналог реле РТЗ-51) або по сумі вищих гармонік 3Iо;
 • триступеневий спрямований захист від замикань на землю по розрахунковому 3Io (СЗНП) з можливістю одночасної роботи в двох напрямках з різними наборами уставок.
 • двоступеневий захист мінімальної напруги ЗНмін;
 • двоступеневий захист максимальної напруги ЗНмакс;
 • захист по напрузі нульової послідовності 3Uо (РНН) діє з витримкою або без витримки часу;
 • пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) з контролем струму: пуск ПРВВ здійснюється при спрацьовуванні МСЗ на вимкнення або через дискретний вхід. ПРВВ має два ступені по часу спрацьовування.
 • універсальні захисти (8 шт.) з можливістю пуску по фазним струмам, струму 3Iо, сумі вищих гармонік 3Iо, I1, I2, розрахунковому струму 3Iо, струму 0,4 кВ, фазних або лінійних напругах, 3Uо, U1, U2, активної, реактивної та повної потужності. При цьому пусковий орган може спрацьовувати як на перевищення уставки, так і на зниження нижче уставки.
 • функція дешунтування двох струмових кіл

Функції автоматики:

          
 • управління вимикачем. Ввімкнення і вимкнення вимикача проводиться як від пристрою, так і через дискретний вхід (імпульсно). При наявності команди на вимкнення вимикача відбувається блокування сигналу ввімкнення;
 • прискорення захисту. Автоматичне прискорення МСЗ другого ступеня вводиться по команді ввімкнення вимикача;
 • чотирикратне автоматичне повторне ввімкнення (АПВ). Пуск АПВ здійснюється від МСЗ. При наявності на дискретний вхід блокуючого сигналу здійснюється заборона АПВ, при зникненні - заборона АПВ знімається;
 • АЧР з ЧАПВ - 2 ступені.

Функції контролю, реєстрації та сигналізації:

 • визначення місця пошкодження;
 • контроль кіл ввімкнення і вимкнення вимикача;
 • контроль комутаційного ресурсу вимикача;
 • аварійний реєстратор осцилограм струмів із записом дискретних сигналів:
  • тривалість запису доаварійного та аварійного процесів параметрується;
  • роздільна здатність реєстратора по аналоговими сигналами - 1,25 мс;
  • сумарна тривалість запису - 50 с.
 • реєстратор дискретних сигналів:
  • 30 останніх аварій;
  • до 43 записів в кожній аварії з фіксацією значень:
   • максимального фазного струму;
   • максимального струму 3Iо;
   • максимальної напруги 3Uо;
   • максимальної фазної або лінійної напруги;
   • мінімальної фазної або лінійної напруги;
   • максимального відноення струму зворотної послідовності до струму прямої послідовності I2/I1;
   • максимального розрахункового струму 3Iо;
   • мінімальної частоти при роботі АЧР1 або АЧР2;
   • частоти в момент подачі команд ЧАПВ1 або ЧАПВ2;
 • регістратор статистики: записує 400 останніх змін всіх дискретних сигналів
 • технічний облік електроенергії
  • активної енергії у двох напрямках;
  • реактивної енергії в чотирьох квадрантах.

Живлення від струмів КЗ

Живлення двох дискретних входів від внутрішнього джерела (DIP)

Функції розширеної логіки:

 • кількість визначуваних функцій - 8;
 • кількість визначуваних тригерів - 4;
 • стан тригерів зберігається в енергонезалежній пам'яті;
 • передають функції;
 • логічні елементи І, АБО, НЕ, ВИКЛЮЧНЕ-АБО.
 • Розширена логіка дозволяє як доповнювати наявні функції, так і створювати нові.

Функції сервісні:

 • вільно призначаються входи;
 • вільно призначаються виходи;
 • вільно призначаються світлодіоди;
 • чотири групи уставок по всіх захистах;
 • контроль цілісності датчиків і тракту дугового захисту;
 • багатомовне меню - підтримується 3 мови;
 • шість вільно програмованих кнопок з можливістю роботи в режимі "ключа";
 • кнопки управління вимикачем;
 • робота з зовнішнім комп'ютером здійснюється через порт USB.

Інтерфейси та протоколи обміну даними:

 • Інтерфейс RS 485 - протокол обміну Modbus RTU;
 • Інтерфейс USB;
 • Інтерфейс з вибором:
  • інтерфейс Ethernet (RJ-45) - протокол обміну IEC 61850 (опціонально);
  • інтерфейс Ethernet (оптичний ST) - протокол обміну IEC 61850 (опціонально).

Оновлення програмного забезпечення через порт USB

Параметри апаратної конфігурації A
C D E F G H I J L O P
Датчики струмів 3I
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
3Io
+3Io
3Io
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
3Io
+3Io
3I
+3Io
Датчики напруги 3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
Живлення від струмів КЗ + + + + + + + + + + + +
Вихід напруги для живлення дискретних входів (DIP) + + + + + + + + + + + +
Кількісті світлоіндикаторів, із них програмованих 20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
Функціональних клавіш, із них з режимом ключа 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Кнопки включення і виключення вимикача + + + + + + + + + + + +
Інтерфейси зв'язку RS485
USB
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
змінні дані для апаратних конфігурацій
Кількість дискретних входів 8 8 8 8 12 16 16 16 16 20 20 20
Кількість дискретних виходів:
з замикаючим контактом
з переключаючим контактом
силові
9
4
4
1
9
4
4
1
9
4
4
1
9
4
4
1
13
8
4
1
16
8
6
2
16
8
6
2
16
8
6
2
16
8
6
2
16
8
6
2
20
12
6
2
20
12
6
2
Оптичні входи конролю дуги або дешунтування -
-
3
+
3
+
-
-
3
+
-
-
3
+
-
-
3
+
3
-
-
-
-
-
Інтерфейс Ethernet (оптичний і провідний)
-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

1

Схема підключення МRZS-F

Габаритні і приєднувальні розміри MRZS-F

MRZS-F

Програма Wisinet2 для МРЗС-05Л, МРЗС-05Д, MRZS

Прошу уваги! Додалось багато нових версій приладів для коректоної роботи програма потрібно зберегти папку /data (з вашими архівами) видалити встановелну програму WisiNet2 скачати з сайту архів і встановити програму Wisinet2 і заміни нову папку /data на вашу, що була раніше Скачати програму Wisinet 2

Паспорт-протоколу налаштування пристрою MRZS-F

Апаратна конфігурація MRZS-F

Параметри апаратної конфігурації A
C D E F G H I J L O P
Датчики струмів 3I
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
3Io
+3Io
3Io
+3Io
3I
+3Io
3I
+3Io
3Io
+3Io
3I
+3Io
Датчики напруги 3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
3Uo
+3Uo
Живлення від струмів КЗ + + + + + + + + + + + +
Вихід напруги для живлення дискретних входів (DIP) + + + + + + + + + + + +
Кількісті світлоіндикаторів, із них програмованих 20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
20
17
Функціональних клавіш, із них з режимом ключа 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Кнопки включення і виключення вимикача + + + + + + + + + + + +
Інтерфейси зв'язку RS485
USB
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
змінні дані для апаратних конфігурацій
Кількість дискретних входів 8 8 8 8 12 16 16 16 16 20 20 20
Кількість дискретних виходів:
з замикаючим контактом
з переключаючим контактом
силові
9
4
4
1
9
4
4
1
9
4
4
1
9
4
4
1
13
8
4
1
16
8
6
2
16
8
6
2
16
8
6
2
16
8
6
2
16
8
6
2
20
12
6
2
20
12
6
2
Оптичні входи конролю дуги або дешунтування -
-
3
+
3
+
-
-
3
+
-
-
3
+
-
-
3
+
3
-
-
-
-
-
Інтерфейс Ethernet (оптичний і провідний)
-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

1

3D модель для проектування MRZS-F

Вставка для MRZS